Trenerzy

Piotr Faltus

Wieloletni akredytowany wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, doradca w zakresie konfiguracji instalacji fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych.

Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami  i wytwarzaniem energii.
W latach 1987 - 1999 sztygar, sztygar zmianowy, kierownik oddziału, starszy inspektor ds. rozwoju zakładu górniczego KWK Czeczott.  W zakresie obowiązków między innymi nadzór: nad zabudową i eksploatacją górniczych urządzeń elektrycznych, zasilających  i przesyłowych w ruchu kopalni przez okres 6 lat.

Od roku 1999r zatrudniony w Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli, w tym od 2010-2012 z-ca Dyrektora ds. techniczno-organizacyjnych. W zakresie obowiązków nadzór nad eksploatacją urządzeń elektrycznych i  informatycznych w tym sieci elektrycznych i teletechnicznych w zarządzanym obiekcie.

Od roku 2004 autor i realizator (trener) wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. energii odnawialnej, od roku 2011 do nadal nadzór, eksploatacja i konserwacja autonomicznego sytemu instalacji fotowoltaicznej zasilania awaryjnego.  Autor programów i materiałów szkoleniowych oraz nadzór nad realizacją merytoryczna szkoleń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii  - „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. Koordynator projektu „Śląskie energią słynie”.

W latach 2013 – 2014 specjalista ds. zajęć praktycznych na szkoleniach dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki w projekcie „Śląskie! – stronę Słońca” w centrum Przedsiębiorczości S.A.  W zakresie obowiązków – zabudowa i demontaż szkoleniowych instlacji fotowoltaicznych, utrzymywanie i konserwacja instalacji fotowoltaicznej.

Od roku 2014: 
- projektowanie i wykonawstwo mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid.
- szkoleniowiec wykładowca oraz szkoleniowiec zajęć praktycznych w Firmie KGI FOXKRAK,  zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych i podłączenia do sieci.
- konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

Wykształcenie:

Technik elektronik - Technikum Chemiczne w Oświęcimiu,
mgr inż. górnik, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – marketing i zarządzanie.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - europeistyka.

2014 r. Świadectwo Kwalifikacyjne G-1/378/E-080 /14 uprawniające do  zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną  w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW/400V.

Certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych (OZE-E/09/000039/15).

Marcin Niemiec

Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadzi firmę usługową w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej.
Wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk - instalator systemów fotowoltaicznych.
Z zawodu technik elektryk, specjalność elektroenergetyka.
Od 1966 roku ciągle kształcący się w temacie odnawialnych źródeł energii.
Ukończył edukację w zakresie:
- Monter, instalator systemów fotowoltaicznych,
- Systemy pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej,
- Pracownik ogólnobudowlany dla kadry kierowniczej,
- Szkolenie dla właścicieli i pracodawców wykonujących zadania montera instalacji sanitarnej i gazowej,
- Mistrz budowlany w zakresie BHP instalacji elektrycznej i gazowej,
- Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracowników używających elektronarzędzi,
- Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Ochrona przeciwpożarowa.

Szymon Zaremba

Przedsiębiorca prowadzący firmę handlowo – usługową w branży odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika i pompy ciepła), wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk - instalator systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, autor konstrukcji pod systemy fotowoltaiczne.

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie kier. Zarządzanie i marketing.

Posiada uprawnienia:

Świadectwo kwalifikacyjne G1 Dozór nr: G-1/D-378/0248/19

Swiadectwo kwalifikacyjne G1 Eksploatacja nr G-1/E-378/0569/19

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii  nr OZE-E/09/000002/16

Elżbieta Sawczuk

Z wykształcenia psycholog biznesu. Ukończyła szkołę Trenerów oraz wiele kursów doskonalących warsztat trenerski. Stale się szkoli, by dać swoim uczestnikom najświeższą wiedzę.
Wieloletni praktyk sprzedaży. Ma 15 lat doświadczenia w sprzedaży. Od ponad 8 lat uczy tego innych.
Prowadzi głównie szkolenia, coachingi i mentoringi z zakresu:
Przeprowadziła już ponad 7500 godzin szkoleń. W jej szkoleniach uczestniczyło przeszło 1200 uczestników
Autorka w branżowych pismach specjalistycznych takich jak As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, Nowa Sprzedaż.
Prelegentka w takich wydarzeniach jak: Trenferencja, Biznes Toastmasters, Młodzi na rynku pracy, Środowe Inspiracje oraz Mama w IT.  
Specjalista w tworzeniu nowatorskich rozwiązań biznesowych i programów szkoleń dopasowanych do potrzeb klienta. 
Zawód trenera wybrała nieprzypadkowo. Łączy on jej pasję do rozwoju osobistego, z pasją pracy z ludźmi. Jako trener daje okazję do zdobywania doświadczeń. Na szkoleniach i warsztatach pracuje tak, by uczestnicy wyszli z rozwiązaniami, praktycznie do zastosowania od razu.

Natalia Matlak

Działa na rynku usług prawniczych od 2012 r. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo, broniąc pracę magisterską z prawa gospodarczego pt. „ Nieważność uchwał spółki z o.o.”

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium “Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 2017 r. ukończyła kurs w Szkole Prawa zdobywając tytuł Mediatora oraz uprawnienia do prowadzenia mediacji. Od 2018 roku wpisana na listę adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej wykonuje zawód adwokata.

Od 2018 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką Matlak z siedzibą w Oświęcimiu, należącą do grupy ADDMW Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Bielsku – Białej.


Copyright © SZKOLENIA OZE, Wszelkie prawa zastrzeżone