Specjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli handlowych z branży fotowoltaicznej

 • Szczegóły szkolenia tel. 533 593 228

  Jako jedyna firma w Polsce realizujemy szkolenia dla przedstawicieli handlowych oraz sprzedawców fotowoltaiki w oparciu o autorski program, który łączy przygotowanie techniczne w zakresie systemów fotowoltaicznych, ofertowania klientów, projektowania instalacji oraz sporządzania ankiet technicznych w miejscu realizacji inwestycji, z aspektami prawnymi dotyczącymi sporządzania umów z klientem, kwestii gwarancyjnych, RODO itd. oraz z modułem dotyczącym skutecznej sprzedaży instalacji w branży fotowoltaicznej. Szkolenie prowadzi 5 trenerów, specjalistów w danej dziedzinie, aby jak najefektywniej wdrożyć handlowców oraz osoby zajmujące się sprzedażą w branżę.

  Szkolenia odbywają się w trybie STACJONARNYM. 

   

  Najbliższy termin: 

  25 - 27 października 2021 - zapisz się na szkolenie*

  Szkolenie można wykupić na raty. --> ZAKUP NA RATY 

  Rozkladamy płatność na 3 lub nawet 36 rat

   Godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia: 

  Każdego dnia 9:00 - 18:00 

   

  Porozmawiajmy o szczegółach szkolenia:

  Kinga Danek:

  tel. 533 593 228

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  * Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

 • Terminy i program

  25 - 27 października 2021 - zapisz się na szkolenie*

  Każdego dnia od 9:00 -18:00 

   

   I dzień moduł teoretyczny

  WPROWADZENIE DO FOTOWOLTAIKI

  --> Zasoby energii słonecznej, obliczanie uzysków energetycznych z instalacji fotowoltaicznej.

  --> Wpływ kąta pochylenia i azymutu modułów na uzyski energetyczne instalacji fotowoltaicznych.

  --> Rzeczywiste uzyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

  OGNIWA I MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

  --> Rodzaje ogniw fotowoltaicznych stosowane w typowych instalacjach.

  --> Budowa i parametry techniczne modułów.

  --> Wpływ zacienienia na wydajność modułów, zastosowanie optymalizatorów i mikroinwerterów.

  --> Producenci modułów PV.

  INWERTERY STRINGOWE ON-GRID

  --> Podział inwerterów, budowa, zastosowania, parametry techniczne. 

  --> Technologia Solar Edge.

  --> Producenci inwerterów on-grid. 

  PLANOWANIE WIELKOŚCI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

  --> Zasady rozliczania energii elektrycznej dla prosumentów w mikroinstalacjach. Liczenie efektywności ekonomicznej mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

  --> Szybkie metody wyliczania potrzebnej mocy instalacji fotowoltaicznych dla inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych. 

  --> Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej do lokalnych uwarunkowań. Przykładowe konfiguracje systemów fotowoltaicznych.

  ZGŁASZANIE MIKROINSTALACJI DO ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

  --> Niezbędne informacje do zgłaszania mikro instalacji do zakładów energetycznych.
  --> Ankieta techniczna dla wykonawcy instalacji.

  --> Kompletacja informacji przez handlowca.   II dzień moduł  praktyczny 

  ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU I WYKONANIE PROJEKTÓW INSTALACJI 

  9:00 - 16:00 

  → Prezentacja wykonania projektu przez trenera w programie Solar Edge Designer/SMA Designer - rozmieszczenie modułów na budynku z dachem płaskim, skośnym i na gruncie z uwzględnieniem doboru poszczególnych komponentów (haki, śruby, profile, korki, klemy, elementy do uziemienia, obliczanie długości kabla, uzbrojenie elektryczne, dobór zabezpieczeń ppoż, ilość złączek MC4).

  → Wykonanie przez uczestników projektów instalacji na wybranych przez siebie budynkach dostępnych w google maps w Solar Edge Designer/SMA Designer. Ćwiczenia z rozmieszczania modułów na budynku z dachem płaskim/skośnym/na gruncie wraz z uwzględnieniem zadanych komponentów. 

  Przerwa  13:00 - 14:00 

  → Weryfikacja profilu zużycia energii przez klienta na podstawie faktur z energetyki, plan wzrostu zużycia energii w kolejnych latach. Weryfikacja miejsc zabudowy modułów z uwzględnieniem zacienienia na dachu np. od komina, okien, itp., sprawdzenie zasięgu wi-fi w miejscu montażu inwertera, ustalenie tras poprowadzenia kabli, ustalenie rodzaju pokrycia dachówki, wymiarów dachówki, rodzaj pokrycia dachu płaskiego, uzgodnienia zabudowy modułów na gruncie. Uzgodnienia z klientem możliwości zabudowy instalacji na bazie inwerterów stringowych lub technologia Solar Edge. Informacja na temat przyłącza energetycznego, miejsca zabudowy licznika. Dokumentacja fotograficzna na miejscu. 

  → Prezentacja wykonanych projektów przez uczestników. 

  ZASADY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

  16:00 - 18:00

  Zabudowa modułów na konstrukcjach dachowych dla dachów skośnych z dachówką, blachodachówką, trapezem, na dachu płaskim (balast), konstrukcje na gruncie.

  Wybór miejsca zabudowy inwertera oraz skrzynek z zabezpieczeniami instalacji.

  Montaż i uruchamianie mikro instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci.

  Monitoring systemów fotowoltaicznych, wymogi dostępu do sieci internetowej, sposoby komunikacji inwertera z Internetem. 


  III dzień moduł  prawno-sprzedażowy

  8:00-10:00

  MODUŁ PRAWNY

  --> Omówienie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej podpisanej z konsumentem oraz z  przedsiębiorstwem lub innym podmiotem prawnym. Rola pełnomocnictwa przy podpisywaniu umów

  --> Sporządzanie umów z klientem na podstawie przygotowanych ofert

  -> RODO oraz umowa powierzenia danych osobowych

  --> Rola Rzecznika praw konsumenta

  --> Kiedy klient może wypowiedzieć umowę

  --> Skutki podpisania umowy u klienta, w siedzibie firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon

  --> Umowa pomiędzy handlowcem a Zleceniodawcą/Pracodawcą.

  10:10-13:00 

  MODUŁ SPRZEDAŻOWY

  PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

  --> 3 najważniejsze potrzeby klientów w procesie sprzedaży

  --> 9 poziomów świadomości klientów w branży fotowoltaiczne

  --> Jak kupuje mózg?

  --> Rodzaje sprzedaży a jej efektywność

  STRATEGIE SPRZEDAŻY W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ

  --> 5 strategii zdobywania klientów w branży fotowoltaicznej (D2D, polecenia, kupione leady, własne kontakty z innej branży)

  --> Sposoby pozyskiwania klientów z polecenia

  ZARZĄDZANIE LEJKIEM SPRZEDAŻY

  --> Prospecting – czyli proces pozyskiwania klientó

  --> Budowa lejka sprzedaży – czyli przez jakie etapy przechodzi klient zanim kupi

  --> Znajomość swoich liczb – praca na konkretnych wartościach

  --> Uszczelnianie lejka sprzedaży

  --> Strategie podnoszenia wyników

  Przerwa  13:00-14:00

  14:00-18:00

  KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

  --> Znaczenie słów w rozmowie handlowej

  --> Style komunikacji – czyli jak się dogadać z różnymi klientami?

  ROZMOWA HANDLOWA

  --> Wstęp do rozmowy (zimne telefony/kontraktowanie w sprzedaży

  --> Diagnoza potrzeb (rodzaje i kategorie pytań

  --> Komunikowanie korzyści w odniesieniu do klient

  --> Rozbroić obiekcje – czyli jak radzić sobie z obiekcjami i odmową w procesie sprzedaż

  --> Obrona ceny - praca z budowaniem wartości produktów i usłu

  --> Zamykanie sprzedaży – rozpoznanie sygnałów do zamknięcia i wezwanie do działania

   

  * Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

 • Regulamin

  REGULAMIN SZKOLEŃ

  Definicje

  Ilekroć w niniejszym dokumencie, występuje jedno z poniższych określeń, należy je rozumieć w następujący sposób:

  Organizator lub CSD – Anna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowo-Doradcze Anna Zaremba ul. Modrzewiowa 12, 32-608 Osiek, NIP 6381619046 adresy elektroniczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr telefonu +48 500 606 244

  Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu lub konferencji

  Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu

  Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej

  Strona – Organizator lub Zamawiający

  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  Konsument - Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

  § 1

  Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze Anna Zaremba (dalej: CSD) za pośrednictwem serwisu www.szkoleniaoze.com.pl, w tym uprawnienia Usługobiorcy do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy.

  § 2

  1. Do zawarcia Umowy wymagane jest prawidłowe wypełnienie na stronie internetowej organizatora szkoleń szkoleniaoze.com.pl formularza zgłoszeniowego przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Niego do dokonywania takich czynności prawnych.
  2. Do prawidłowego wypełnienia formularza, konieczne jest potwierdzenie, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem Szkoleń oraz Regulaminem Serwisu/Polityką Prywatności.
  3. Organizator w terminie do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  4. Potwierdzenie zostanie przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
  5. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia uczestnik otrzymuje mailowo fakturę proforma.
  6. W przypadku przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na szkolenie, płatność za szkolenie powinna być dokonana nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w terminie podanym w fakturze proforma. Brak opłacenia faktury proforma w podanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników szkolenia.
  7. Zamawiający może dokonać płatności za szkolenie za pośrednictwem systemu płatności dostępnego na stronie internetowej.
  8. Zamawiającemu, który jest Konsumentem, przysługuje na podstawie artykułu 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik do Regulaminu i stanowią jego integralną część.
  9. Zamawiający będący konsumentem może rozpocząć Szkolenie po upływie terminu do odstąpienia od umowy lub po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie.
  10. Żądanie rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie powoduje utratę prawa do odstąpienia zgodnie z normą artykułu 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

  § 3

  1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej, wyżywienie w postaci barku kawowego oraz dwudaniowego obiadu oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe. Cena szkolenia nie zawiera kosztów noclegu, ani dojazdu.
  2. Wysokość wynagrodzenia brutto określona jest w opisie widocznym na stronie internetowej szkoleniaoze.com.pl w odpowiedniej zakładce dotyczącej danego Szkolenia.
  3. Nie stawienie się Uczestnika na Szkolenie, bez względu na okoliczności niestawienia się, z wyłączeniem sytuacji stanowiących siłę wyższą, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego CSD.
  4. Faktura VAT za udział w szkoleniu wystawiana jest w dniu zakończenia szkolenia.

  § 4

  1. Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem bez podawania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Organizatora.

  § 5

  Zgłoszony w zamówieniu uczestnik może być zastąpiony przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego przez inną osobę z tej samej instytucji/firmy. Takie zastąpienie musi być potwierdzone w formie pisemnej przez zamawiającego.

  § 6

  1. CSD zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z ważnych przyczyn. W takim przypadku CSD o odwołaniu lub zmianie terminu Spotkania Organizator powiadomi Zamawiającego proponuje zamawiającemu udział w szkoleniu w innym terminie.
  2. W przypadku niemożliwości uzgodnienia nowego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
  3. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia.

  § 7

  W przypadku zgłoszeń grupowych terminy i warunki udziału uczestników ustalane są w drodze odrębnej umowy.

  § 8

  1. Podstawowe informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczone są na stronie internetowej szkoleniaoze.com i określają:
   1. Adres miejsca szkolenia.
   2. Program i harmonogram szkolenia.
   3. Cenę szkolenia.
  2. Każdy kurs szkoleniowy realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym programem i harmonogramem. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu wynikającej z zapotrzebowania zamawiających lub z przyczyn technicznych.
  3. Uczestnicy szkolenia otrzymują egzemplarze materiałów szkoleniowych, których własność przechodzi na Uczestnika z chwilą ich wydania.
  4. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
  5. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego.
  7. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa.
  8. Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu, czy też udostępnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest zabronione.
  9. Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody CSD. Organizator może udzielić zgody na utrwalanie dźwięku i/lub obrazu przebiegu Szkolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania.
  10. W trakcie Spotkania każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Spotkanie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Spotkania Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek, regulamin obiektu, w którym Spotkanie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie Spotkania. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Spotkaniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Spotkania.
  11. Szkolenie dla instalatorów systemów fotowoltaicznych po spełnieniu wymagań określonych prawem, może być zakończone jest egzaminem końcowym, którego zaliczenie przez Uczestnika/Zamawiającego jest podstawą do wydania zaświadczenia wymaganego w procedurze certyfikacyjnej prowadzonej przez UDT.

  § 9

  1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi szkoleniowej.
  2. Reklamacje należy składać w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Spotkania.
  3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
  4. Reklamacja powinna zawierać:

  a. dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),

  b. przedmiot reklamacji (nazwa Spotkania, termin i miejsce jego realizacji itp.),

  c. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,

  d. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora;

  e. wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);

  f. podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji

  1. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu.
  3. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  § 10

  1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika.
  2. Organizator oświadcza, że przetwarza następujące dane:
   1. imię nazwisko Zamawiającego lub Uczestnika
   2. numer telefonu Zamawiającego lub Uczestnika
   3. adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub Uczestnika
   4. adres korespondencyjny Zamawiającego lub Uczestnika
   5. firma osoby fizycznej, adres, NIP Zamawiającego
  3. Podanie imienia i nazwiska Zamawiającego, oraz adresu korespondencyjnego Zamawiającego oraz firmy osoby fizycznej, adres, NIP Zamawiającego jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Organizatorem. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy z Organizatorem. Podanie ich jest jednak niezbędne w celu uzyskania zaświadczenia o przebytym szkoleniu, czy też przystąpienia do egzaminu.
  4. Dane osobowe Zamawiającego lub Uczestnika przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ). Są one niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający lub są niezbędne do podjęcia działań na żądanie Zamawiającego przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe Zamawiającego lub Uczestnika są również przetwarzane do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej ( art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ).
  6. Poucza się niniejszym, że Osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo do:

  - dostępu do danych osobowych,

  - sprostowania danych osobowych

  - usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  - przenoszenia danych.

  - do wniesienia skargi

  1. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:

  - przetwarza dane Uczestnika zgodnie z przepisami prawa, w szczególności uzyskał zgodę na podanie danych Organizatorowi w celu przetwarzania danych określonych Umową i niniejszym Regulaminem, w tym poinformował tę osobę o osobie Organizatora i jego danych i zapoznał ją z niniejszym Regulaminem, w tym o celach, podstawach przetwarzania danych i poinformował ją o uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora.

  1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.

  § 11

  1. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, do jego przestrzegania oraz potwierdzenia tego w oświadczeniu.
  2. Zamawiający nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora, przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
  3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zakres i zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności serwisu www.szkoleniaoze.com.pl.

   

  Załączniki:

  Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoleń Informacje dotyczące korzystania przez konsumentów z prawa odstąpienia od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

   

  Załącznik nr 1do Regulaminu Szkoleń.

  Informacje dotyczące korzystania przez konsumentów z prawa odstąpienia od umowy.

  Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

  1. Prawo konsumentów odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Anna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowo-Doradcze Anna Zaremba NIP 6381619046 adresy elektroniczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia konsumenta od umowy)

  Adresat: Anna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowo-Doradcze Anna Zaremba ulica ...........................NIP 6381619046 adresy elektroniczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Data zawarcia umowy:

   

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

   

  Adres konsumenta(-ów):

   

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   

  Data:

   

   


Copyright © SZKOLENIA OZE, Wszelkie prawa zastrzeżone